Forslag til vedvarende energi-VE anlæg

Præsentation af 12 projekter til idéer med mere vedvarende energi.

Som en del af den grønne omstilling med planer om mere vedvarende energi og et mål om at Danmark skal være klimaneutralt i 2050 har Struer Kommune også sat gang i arbejdet med at få mere vedvarende energi.

Struer Kommune modtog i alt 12 forslag til projekter. 5 solcelleprojekter, 4 vindmølleprojekter og 3 projekter med både vind- og solenergi efter at kommunen i efteråret bad om nye idéer til projekter med vedvarende energi. 

Byrådet besluttede i februar måned 2023, at arbejde videre med 7 ud af disse 12 projekter. Disse 7 projekter skulle frem til juni måned kvalificere deres ansøgning yderlige. 
Administrationen har modtaget 6 reviderede projektforslag. 1 af projekterne har trukket deres ansøgning tilbage til en eventuel senere proces.

I august måned 2023 valgte Byrådet at sætte planlægningen for 2 af disse 6 projekter i gang.
Projekt nummer 4 - Solceller ved Holmevej og projekt nr. 10 - Solceller ved Sønder Hjerm "Hjerm Folke Energipark".

Du kan se alle de 12 projekter herunder:

Projekt 1

Venø

Projektet omfatter solceller og vindmølle.

Projekt 2

Sivekær

Projektet omfatter 3 vindmøller.

Projekt 3

Hedevej

Projektet omfatter 5 vindmøller.

Projekt 4

Holmevej

Projektet omfatter et område til solceller.

Projekt 5a

Ausumgaard Øst

Projektet omfatter to områder med solceller.

Projekt 5b

Ausumgaard nord

Projektet omfatter et solcelleanlæg.

Projekt 6

Hjerm

Projektet omfatter et solcelleprojekt.

Projekt 7

Hardsyssel

Projektet omfatter et solcelleanlæg.

Projekt 8

Hindsels

Projektet omfatter solceller og 3 vindmøller.

Projekt 9

Oddesund

Projektet omfatter 3 vindmøller.

Projekt 10

Hjerm Folke Energipark

Projektet omfatter et solcelleprojekt.

Projekt 11

Ausumgaard

Projektet omfatter planer om flere vindmøller ved Ausumgaard.

Projekt 12

Donskjær

Projektet omfatter at et solcelleområde og tre vindmøller