Projekt 6 - Hjerm

Projektet består af et solcelleprojekt

Projektet består af et solcelleanlæg på ca. 100 ha vest for Hjerm.

Projektet er på byrådsmøde den 28. februar 2023 indstillet til senere afklaring.

Forventet placering: Solcellerne placeres på matrikel 15 og 15 b Den nordlige Del, Vejrum samt 3a Hjerm Hede, Hjerm

Forventet effekt: 67500 MWh/år

6 hjerm
Vindmøller markeret med lys blå, solcelleområder markeret med orange.

Tryk på kortet, så kan du åbne det, og selv flytte rundt på det.

Her kan du læse hele ansøgningen.