Projekt 3 - Hedevej

Projektet omfatter 5 vindmøller.

Projektet omfatter 5 vindmøller, der er 150 m høje til erstatning for 8 vindmøller på 75 meter.

Projektet er på byrådsmøde den 28. februar 2023 indstillet til videre kvalificering.

Det reviderede projekt er modtaget den 12. juni 2023.

Forventet placering: Møllerne forventes placeret på matrikel 8g. 8h, 13f, 13i og 40t Fovsing By, Fovsing

Anslået effekt: 65200 MWh/år

Revideret placering - Vindmøller ved Hedevej
Vindmøller markeret med lys blå, solcelleområder markeret med orange.

Her kan du læse den gamle ansøgning.

Her kan læse den reviderede ansøgning.