Projekt 2 - Sivekær

Projektet omfatter 3 vindmøller.

Projektet omfatter 3 180 m høje vindmøller. 

Projektet ligger i den sydvestlige del af kommunen, nær grænsen til Lemvig Kommune og Holstebro Kommune. 

Projektet er på byrådsmøde den 28. februar 2023 indstillet til videre kvalificering.

Det reviderede projekt er modtaget den 12. juni 2023.

Forventet placering: Vindmøllerne forventes placeret på matrikel 5c, 6 og 12a Sivekærgård, Asp

Anslået effekt: 65547 MWh/år

Projekt 2 - Sivekær
Vindmøller markeret med lys blå, solcelleområder markeret med orange.
De tre vindmøller i projekt 2, er de der ligger længst mod vest. De øvrige og solcellearealerne er projekt 12.

Tryk på kortet, så kan du åbne det, og selv flytte rundt på det.

Her kan du læse den gamle ansøgning.

Her kan du læse den reviderede ansøgning.