Projekt 12 - Donskjær

Projektet består at et solcelleområde og tre vindmøller,

Projektet omfatter et solcelleområde på 68 ha i Struer kommune og tre vindmøller på op til 150 m i den sydøstlige del af kommune. Projektet grænser op til både Lemvig og Holstebro Kommune.

Projektet er på byrådsmøde den 28. februar 2023 indstillet til videre kvalificering.

Det reviderede projekt er modtaget den 12. juni 2023.

Forventet placering: Både solceller og vindmøller placeres på matrikel 1d, 1i, 1m og 11c Sivekærgård, Asp samt 16 Lindtorp Hgd, Asp.

OBS. Det opdaterede projekt dækker over et samlet område, der rækker henover både Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner, og der er siden seneste ansøgning opnået aftaler om et betydeligt større projekt end tidligere.
Projektet er fortsat under udvikling og kan omfatte et større antal vindmøller og/eller ændringer i størrelsen på solcelleanlægget.

Forventet effekt: Ukendt.


Vindmøller markeret med lys blå, solcelleområder markeret med orange.
De tre vindmøller længst mod vest er Projekt 2 - Sivekær.

Tryk på kortet, så kan du åbne det, og selv flytte rundt på det.

Her kan du læse den gamle ansøgning.

Her kan du læse den reviderede ansøgning.