Drikkevand og grundvand

Vandtårn

Bliv klogere på vandværker, drikkevandsboringer og hvordan Struer Kommune beskytter grundvandet,

Vandforsyningsloven indeholder forskellige regler for alt, hvad der har med vandforsyning at gøre..

Dette omfatter blandt andet:

  • Private drikkevandsboringer
  • Vandværker
  • Indvinding af grundvand
  • Beskyttelse af grundvand

Vandforsyningstyper

Mere end 98% af vandet til borgere og virksomheder i Struer Kommune kommer fra vandværker, som forsyner mindst 10 ejendomme. De resterende ejendomme og virksomheder får vand fra mindre vandforsyninger eller eget anlæg. Dertil kommer en række anlæg til markvanding.

 

Indvinding af vand kræver tilladelse

Hvis du vil indvinde grundvand eller overfladevand, skal du altid søge om tilladelse. Det gælder for både almindelige husholdninger, drift af landbrugsejendomme, til industri, vanding af gartneri- eller landbrugsafgrøder m.m.

Log dig ind via hjemmesiden "Byg og Miljø" og start din ansøgning. Du skal bruge MitID for at logge ind og sende en ansøgning.

Er du fritaget for digital post, kan du henvende dig til Miljøafdelingen på tlf. 9684 8401 eller på mail: teknisk@struer.dk for at få tilsendt et skema.

 

Vandforsyningsplan

Som grundlag for kommunens administration efter vandforsyningsloven er ”Vandforsyningsplan 2013-2022” udarbejdet i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommune.

Vandforsyningsplanen angiver, hvorledes vandforsyningen i Struer Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres tilstrækkeligt og godt drikkevand. Planen er ligeledes med til at sætte rammerne for den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen.

Sløjfning af overflødige brønde og boringer

Brønde og boringer, der ikke bruges mere, kan medføre en sundhedsrisiko og en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at brønde og boringer, der ikke bruges mere, bliver sløjfet af en autoriseret brøndborer efter gældende regler

Beredskabsplan for drikkevand

For at være forberedt i tilfælde af en akut forurening har Struer Kommune udarbejdet en beredskabsplan. Er du interesseret i at læse den, kan du finde den på nedenstående link

Beredskabsplan for drikkevand.

Senest opdateret 09-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail