Bål og Afbrænding

Her kan du læse om, hvad du må og ikke må brænde af.
Som udgangspunkt er det ikke tilladt at brænde affald af, men der er én undtagelse.

Der gælder andre regler for erhverv end for private.

Gartnerier må afbrænde eget afklip og haveaffald på området. 

Haveaffald, parkaffald, grenafklip og lignende fremkommet ved pasning af grønne områder og ved naturpleje må afbrændes på området. 

Skovbrug må også brænde grenklip, træstød og hugstaffald af. Ligeledes må grenafklip fra læhegn afbrændes.

Man må brænde det af på alle tider af året.

I stedet for at brænde materialet af anbefaler vi, at materialet bruges til at forbedre jorden enten ved at kompostere haveaffaldet eller ved at neddele grene og andet til flis. Større mængder grene og træaffald kan flises og anvendes på stedet eller sælges til et godkendt forbrændingsanlæg.

Den ansvarlige skal selvfølgelig overholde bekendtgørelser og vejledning om brandværnsforanstaltninger. Du finder bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger her.

 

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail