Skal byggeriet have tilladelse?

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår du skal søge om en byggetilladelse, og hvornår du blot skal registrere dit byggeri i BBR. Det kan du læse mere om her.

Hvornår skal jeg have en tilladelse?

Langt de fleste byggeprojekter kræver en tilladelse, det gælder både byggetilladelser og nedrivningstilladelse.

Herunder har vi lavet en liste med de mest almindelige projekter, der skal have byggetilladelse, og en liste med eksempler på dem, der ikke skal.

Det er en god tommelfingerregel, at hvis det, du vil rive ned, krævede en byggetilladelse, da det skulle bygges, så skal du også have en nedrivningstilladelse. Du kan læse mere om nedrivningstilladelse, her.

Her skal du have byggetilladelse:

 • Byggeri af en ny bolig samt tilbygning til eksisterende bolig
 • Byggeri af en nyt sommerhus samt tilbygning til eksisterende
 • Ombygninger, hvor der sker væsentlige konstruktionsmæssige ændringer – f.eks. ny tagkonstruktion eller udvidelse af etageareal
 • Væsentlige ændringer i brugen af bygningen - f.eks. inddragelse af garage, udhus eller driftsbygning til bolig
 • Opdeling af boligen i flere lejligheder eller boliger
 • Terrasser og opholdsarealer, der hæves mere end 30 cm over naturligt terræn
 • Inddragelse af eksisterende tagflader til opholdsarealer
 • Opførelse af udestuer, vinterhaver, pavilloner og lignende
 • Lukke eksisterende overdækkede arealer, så de f.eks. bliver udestue frem for terrasse
 • Garager, carporte, udhuse og mindre bygninger (Hvis alle de mindre bygninger på matriklen tilsammen har et areal på over 50m2)
 • Nybyggeri og væsentlige ombygninger af eller tilbygninger til erhvervsbyggeri
 • Nybyggeri og væsentlige ombygning af eller tilbygninger til etagebyggeri
 • Nybyggeri og væsentlige ombygning af eller tilbygninger til avls- og driftsbygninger i landbruget

Læs om at søge byggetilladelse her

Her behøver du ikke en byggetilladelse

På listen herunder kan du se eksempler på byggerier og andre projekter der ikke kræver en byggetilladelse. Men inden du går i gang er der alligevel nogen ting di skal være opmærksom på:

 • Kravene til et byggeri er også gældende, selv om byggeriet ikke kræver en byggetilladelse.
 • Byggeretten skal være overholdt, ellers kræver det ALTID en byggetilladelse, før du kan begynde dit byggeri. Også selvom dit byggeri er omfattet af nedenstående punkter.
 • Byggeri i landzone kræver normalt en Landzonetilladelse.
 • Byggeri i byområder og sommerhusområder skal overholde lokalplaner
 • Dit byggeri skal overholde eventuel anden lovgivning for dit område.
Følgende kan bygges UDEN byggetilladelse:
 • Ombygning af enfamiliehuse, hvis ikke der sker en udvidelse af arealet, ændring i anvendelsen eller væsentlige ændringer i konstruktionen
 • Mindre (sekundære) bygninger, der ikke er sammenbygget med den primære bebyggelse (det kan være f.eks. garager, carporte, udhuse og drivhuse), hvis det samlede areal af bygningerne (gamle og nye i alt), er mindre end 50 m2
 • Terrasser og opholdsarealer, der ikke hæves mere end 30 cm over naturligt terræn.
 • Nedrivning af sekundære bygninger, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse (garager, carporte, udhuse og drivhuse) på under 50 m2
 • Brændeovne og pejse kræver ikke en byggetilladelse men skal altid godkendes af en skorstensfejer

Husk registrering i BBR

Bemærk, at du skal registrere dit byggeri i BBR, selv om det IKKE kræver en tilladelse. Hvis en ombygning betyder, at du etablerer eller fjerner et eller flere værelser, badeværelser eller køkkener, skal du også registrere det i BBR.

Du skal sende en mail til BBR@Struer.dk med en tegning og beskrivelse af dit byggeri.

Du kan læse mere om BBR, her.

Er du stadig i tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. 

Hos os er der ingen dumme spørgsmål og man må hellere spørge én gang for meget end én gang for lidt.

 

Kontakt

Byggekontoret

T: 96 84 84 48

E: byggesag@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)