Se hvad du skal gøre, før du skal rive noget ned

Det kræver ofte en tilladelse til at rive noget ned. Her kan du læse om hvordan du skal gøre.

Det kræver som udgangspunkt en nedrivningstilladelse at rive bygninger ned. Nedrivningstilladelsen skal søges via hjemmesiden Byg og Miljø.

Din ansøgning skal mindst indeholde:

  • En beskrivelse af dit projekt,
  • Oplysninger om antal kvadratmeter, der nedrives/bevares, hvis du ikke skal rive hele bygningen ned.
  • Et oversigtskort eller en situationsplan, hvor du viser, hvad du vil nedrive.
  • Andre relevante oplysninger

Det kan være en god ide at undersøge, om der er tinglyste servitutter med særlige bestemmelser, som kan være til hindring for nedrivningen. Eventuelle servitutter på din ejendom kan du finde på tinglysning.dk

Der kan også være andre ting, du skal være opmærksom på, så læs nedenstående punkter, inden du laver din ansøgning, så er du godt i gang.

Er dit hus bevaringsværdigt i klasse 1 til 4, skal du have en særlig tilladelse fra kommunen.

Her skal du i din ansøgning også medsende billeder og en beskrivelse af bygningens tilstand. Du skal desuden forklare, hvorfor du mener, huset skal nedrives, selvom det er betegnet som bevaringsværdigt.

Inden vi kan give en tilladelse, skal nedrivningen offentliggøres og der er en høringsfrist på 4-6 uger.

Fredede bygninger kan som udgangspunkt ikke nedrives. Det vil først kræve en tilladelse fra Slots – og Kulturstyrelsen.

Læs mere om fredede bygninger her.

 
Hvis du skal rive en garage, carport, udhuse eller drivhuse under 50 kvadratmeter ned, behøver du ikke en tilladelse, hvis det ikke er bygget ind i samme bygning som huset eller andre større bygninger

Du skal sende besked om nedrivningen pr. mail til bbr@struer.dk. Husk at medsende en tegning over hvilke bygninger der er fjernet.
Så bliver dine BBR-oplysninger opdateret, og du får en ny BBR meddelelse.

Der står i landbrugsloven, at en landbrugsejendom skal have en beboelsesbygning, med mindre ejeren også ejer en anden ejendom, hvor der er en bolig.

Hvis du ønsker at nedrive et stuehus på en ejendom med landbrugspligt, uden at opføre et nyt stuehus, skal der derfor tinglyses en deklaration på den bygningsløse landbrugsejendom.

Deklarationen skal sikre, at der ikke uden særlig tilladelse opføres bygninger på ejendommen. Den skal også sikre, at ejendommen herefter skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Deklarationen skal være tinglyst senest ved færdigmeldingen af nedrivningen.

Det er ejerens ansvar at kontakte en landinspektør, som skal sørge for tinglysning af deklarationen, og at ejendommen bliver registreret i matrikelregisteret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning.

Du skal være opmærksom på, at færdigmeldingen først kan godkendes, når deklarationen er tinglyst.

Hvis du river et hus ned i landzone (udenfor byområder og sommerhusområder), skal du være opmærksom på, at det kræver en ny landzonetilladelse, hvis du skal opføre et nyt hus. Det vil som regel være muligt at få en ny landzonetilladelse, hvis du bygger samme sted på grunden eller tæt ved (indenfor 20 m).

Har du ingen konkrete planer om at bygge lige efter nedrivningen, skal du være opmærksom på, at hvis grunden har ligget i tre år uden bygninger, så opfattes grunden igen som ubebygget, og så gives der normalt ikke landzonetilladelse til nybyggeri i det åbne land. Det nye byggeri skal altså være godkendt indenfor tre år efter nedrivningen.
Hvis den bygning, du vil rive ned, er registreret som en ruin, gælder de tre år, fra den blev registreret som en ruin.

Læs mere om landzonetilladelser her

Affald

Der er særlige regler omkring affald og anmeldelse af affald, der stammer fra nedrivning af huse. Affaldet skal sorteres og afleveres de rigtige steder.

Det kan du læse om her

Støv og støj

Der er også regler om støv og støj fra nedrivningsarbejde. Det skal anmeldes på forhånd.

Læs mere om reglerne her

Vi vil anbefale dig at tage en snak med eventuel naboer, så de ved det på forhånd, hvis der bliver ekstra støv og støj i en periode. 

Du er velkommen til at ringe til os eller sender os en mail. Du finder vores kontakt oplysninger i kontaktboksen i højre side af denne side.

Du kan også booke en tid

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med din ansøgning, eller om dit projekt kræver en tilladelse, kan du booke en tid med en byggesagsbehandler.

Skriv gerne hvilken adresse det drejer sig om, og hvad det er, du har spørgsmål til.

Mødet finder sted i vores kontor bag Borgerservice, Smedegade 7 i Struer.

I forbindelse med booking af mødet skal du indtaste dit navn, telefonnummer og cpr-nummer. Når du kommer til Borgerservice kan du anmelde din ankomst ved at scanne dit sundhedskort (hvis du har indtastet CPR-nummeret). Ellers skal du vælge ekstern besøgende og taste det telefonnummer, du skrev i bookingen. 

Derefter tager du plads i venteområdet, indtil du bliver hentet af en sagsbehandler.

Book tid her

 

Kontakt

Byggekontoret

T: 96 84 84 48

E: byggesag@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)