Husstands­vindmøller

Her kan du finde vejledning til, hvordan du søger om tilladelse til at opsætte en husstandsvindmølle..

En husstandsvindmølle må højst være 25 m høj over terræn. Den forsyner én ejendom og der må kun være en husstandsvindmølle på hver ejendom.

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail