Dit ansvar som grundejer

Som grundejer har du en række forpligtigelser.
Bl.a. renholdelse og vinterbekæmpelse af fortovet ud for din ejendom, tilsyn og rensning af skorsten samt synlig husnummerering.

Skorstensfejning

Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året. Større skorstene skal fejes mindst to gange om året. Hvis du sjældent bruger din skorsten, kan du aftale med skorstensfejeren, at den skal fejes mindre.

Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler og om der er brandfare samt om installationerne i det hele taget er i orden.

Du betaler for skorstensfejning gennem ejendomsskattebilletten og taksten beslutter byrådet hvert år.

Hvis du har spørgsmål til fejningen eller beregningsgrundlaget, kan du kontakte skorstensfejermesteren.

Skorstensfejer Firmaet Michael Hestbjerg Pedersen
Tlf. 20 15 50 57

Skorstensfejer firmaet Michael Hestbjerg Pedersen

Adresser og husnumre

Når du ejer en ejendom, har du ansvar for at sætte synlige og letlæselige husnummerskilte op, som passer med den adresse som kommunen har besluttet.

Synlige og korrekte adresser er praktiske i det daglige, men uundværlige hvis ulykken er ude, og ambulance, politi og brandvæsen skal finde hurtigt frem.

Kontakt

Teknisk drift og anlæg

T: 96 84 84 82

E: tda@struer.dk

 

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Find sikre mailadresser her