Skoleskibet Marilyn Anne

Marilyn Anne er en smuk tremastet skonnert bygget i Marstal i 1919. Skibet har en lang historie som fragtskib, men blev i 1979 til 1985, restaureret og ombygget til sit nuværende formål, en alternativ skole for 9. - 10. klasses elever, som har brug for andre udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen.

Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever på 15 år og derover, en skoleform der er et alternativ til den almindelige folkeskole. Skibet tager såvel piger som drenge med.

For at blive optaget som elev på Marilyn Anne, skal du henvende dig til din skolevejleder på skolen eller PPR. Ungdommens uddannelses vejledning kan også hjælpe dig.

Kontakt

Struer Ungdomsskole