Skriv mit barn op i SFO

Her kan du indskrive dit barn i SFO.

Skolefritidsordningerne er for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Ved skolefritidsordninger kan børn tidligst blive skrevet på venteliste i forbindelse med indskrivning til 0. klasse. Kommende børn til 0. klasse starter i førskoleordning pr. 1. marts.

Klubberne er for børn i 4. klasse. Børn, der er tilmeldt klubordningen, vil automatisk blive udmeldt den 31.07 i det skoleår, hvor 4. klasse afsluttes. Der kan dispenseres for børn med særlige pædagogiske eller sociale behov.

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)