Økonomisk friplads

Her kan du læse om mulighederne for at søge økonomisk tilskud.

Hvis du og familien af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Det vil sige, at du eller I enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller dele af udgiften.

Du kan søge kommunen om en hel eller delvis friplads, hvis jeres husstand tjener under i alt 622.200 kr. om året (2024). Er du enlig forsørger, eller er der hjemmeboende børn under 18 år ud over det første, forhøjes indtægtsgrænsen.

Du skal søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud.

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.