Skolekørsel

Alle folkeskoleelever i Struer Kommune kører gratis med kommunens skolebusser.

Dog må man kun stige gratis på busserne indenfor Struers bygrænse, hvis man er kørselsberettiget ifølge folkeskolelovens krav om afstand eller trafikfarlig vej:

  • 2,5 km for 0. til 3.klasse
  • 6 km for 4. til 6. klasse
  • 7 km for 7. til 9. klasse
  • 9 km for 10. klasse
  • Samt hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken kræver det

Alle overbygningselever (på 7. til 9. klassetrin i folkeskolerne) kan søge om skolekort til regionale busser og tog, hvis eleven 

  • har over 7 km til og fra overbygningsskolen
  • kun kan bruge skolekortet til transport mellem skole og hjem

Skolens kontor kan udstede buskort og svare på dine spørgsmål om transport mellem skole og hjem.

Kontakt

Teknisk drift og anlæg

T: 96 84 84 82

E: tda@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Send sikker mail til kommunen