Tilskud til pasning af egne børn

Her kan du læse mere om tilskud i forbindelse med pasning af egne børn.

Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der ønsker at passe deres egne børn. Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning.

Tilskud 2024

Børn i alderen 26 uger til 2 år og 10 måneder – 6.942 kroner pr. måned.
Børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med d. 30. april det kalenderår barnet fylder 6 år – 4.524 kroner pr. måned.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Retningslinjer:

 • Der kan højst udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand. Der kan søges for 3 børn samtidig eller tre børn i 3 perioder

 • Tilskuddet gives for minimum 8 uger og maksimalt 1 år med start den 1. i en måned. Forældre kan dermed modtage tilskud til pasning af tre forskellige børn enten samtidigt eller i en forskudt periode.
  Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis betingelserne for tilskuddet er opfyldt ved begge forældre

 • Modtager man tilskud til pasning af egne børn, imens man samtidigt har et andet barn i eksempelvis dagtilbud eller SFO, er man ikke berettiget til søskendetilbud

 • Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge

 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge

 • Tilskuddet kan gives fra den 1. i en måned. Ansøgningen skal være Struer Kommune i hænde inden den første i den måned, hvor du ønsker tilskuddet fra.

 • Kommunen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af egne børn, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år og have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen

 • Du må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (f.eks. barsels dagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt (herunder feriegodtgørelse).
 • Du må ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik.

 

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)