Månedlige takster i dagtilbud

Her finder du de månedlige takster for dagpleje, vuggestue og børnehave samt tilskud på kombinationspladserne.

Dagpleje

 • Dagpleje, 48 timer pr. uge – 2.970 kr. 
 • Dagpleje, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1.940 kr.
 • Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider) tilskud pr. time – 29 kr.

Vuggestue

 • Vuggestue, heldagspasning – 4.100 kr.
 • Vuggestue, op til 32 timer pr. uge – 3.066 kr.
 • Vuggestue, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 2.748 kr.
 • Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 37 kr.

Børnehave

 • Børnehave, heldagspasning – 2.099 kr.
 • Børnehave, formiddagspasning (kun en mulighed i dagtilbuddene Thyholm og Vestbyen) – 1.050 kr.
 • Børnehave, 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1.423 kr.
 • Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 19 kr.
Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)