Generel information om betaling

Her kan du læse om den månedlig opkrævning på dagtilbudsområdet.

Du får automatisk en månedlig opkrævning, når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje.

Betalingen er forudbetalt. Juli er betalingsfri - derfor betaler du kun for 11 måneder om året.

Dette er også gældende for eventuel frokostordning.

Yderligere oplysninger

Ønsker I yderligere oplysninger om friplads, søskendetilskud, opkrævning, tilskud til privat børnepasning eller om administration af ventelister, er I meget velkommen til at rette henvendelse til Pladsanvisning i Struer Kommune på 96 84 84 93.

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)