Fripladstilskud

Her kan du læse og søge om fripladstilskud til dagtilbud.

Friplads er en ordning, hvor du kan få tilskud til dine udgifter til institutionsplads – eller få dækket udgifterne helt.

Du kan søge om økonomisk friplads til dit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 563.800 kr.

Har du mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Hvis du er enlig forsøger, er din indtægtsgrænse 63.506 kr. højere. 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at søge om fripladstilskud, så ring til pladsanvisningen på 96 84 84 93.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)