Deltidsplads

Her kan du læse om deltidspladserne på dagtilbudsområdet.

Forældre, som afholder fravær i medfør af barselsloven, skal have mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud i Struer Kommune i den periode, hvor forældrene afholder fraværet mod en reduceret egenbetaling. Det følger af dagtilbudsloven, at deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode.

Forældre, der ønsker en 30 timers deltidsplads til deres barn, er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn m.v.

Perioden, hvor forældre har ret til en deltidsplads 30 timer om ugen, skal påbegyndes d. 1. eller 16. i en måned og tilsvarende ophøre den sidste dag eller d. 15. i den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører. Dette gælder uanset, hvornår forældrenes fravær afbrydes eller ophører i den gældende måned.

Ansøgning om deltidsplads
Ansøgning om deltidsplads skal indgives til Struer Kommune Pladsanvisningen senest 1 måned før, deltidspladsen ønskes. Du skal ansøge om deltidspladsen på borger.dk
Der skal vedhæftes dokumentation i form af enten vandrejournal med forventet terminsdato eller en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Forældrene skal, ifølge loven, angive den periode, de ønsker at anvende en deltidsplads. Den periode, der angives i ansøgningen, udgør den maksimale periode for deltidspladsen. Det betyder, at forældrene kun vil skulle informere kommunen, såfremt de ønsker deltidspladsen for en kortere periode end den, de har angivet ved ansøgningen.

Ansøgningen om en deltidsplads skal indeholde dokumentation for, at forældrene afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidsplads.
Dokumentation kan bestå i en kopi af en vandrejournal med forventet terminsdato eller fødselsattest, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Ønsker forældre bosiddende i Struer Kommune en deltidsplads i en privat institution, en privat børnepasningsordning eller i et tilbud i en anden kommune skal forældrene ansøge Struer Kommune senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes jf. dagtilbudsloven §27 b, stk. 6.

Ophør af deltidspladsen
Forældrenes ret til deltidspladsen på 30 timer bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældrene har dog mulighed for at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes en kortere periode på mindre end 5 uger. Det vil dermed sige, at deltidspladsen bortfalder, hvis forældrene ikke har genoptaget deres fravær efter barselsloven efter 5 uger.

Hvis forældrene gentagne gange overskrider deltidspladsens pasningstid, vil forældrene få varsel om, at yderligere overtrædelse vil medføre, at deltidspladsen vil overgå til en fuldtidsplads.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)