Indmeld dit barn

Her kan du læse om hvordan du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje eller vuggestue på kommunens digitale pladsanvisning og fortælle os, hvornår du har behov for en plads.

Indmeld dit barn

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje eller vuggestue på kommunens digitale pladsanvisning og fortælle os, hvornår du har behov for en plads.

Du kan med fordel skrive barnet op til dagpleje eller vuggestue samt børnehave kort tid efter at barnet er født. Dit barn kan tidligst få en plads fra barnet er 6 måneder gammelt. I Struer Kommune starter børn i børnehave til den første i den måned de er 2 år og 11 måneder.

Dit barn står på venteliste ud fra et anciennitetsprincip og bliver derfor anvist efter anciennitet og ikke alder.

Vi kan i særlige tilfælde se bort fra anciennitetsprincippet, hvis dit barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i et dagtilbud.

Optagelsesregler

Dit barn kan komme i dagpleje eller vuggestue, når det er 6 måneder og til 2 år og 10 måneder.

Du har mulighed for at ønske optagelse eller få dit barn på venteliste til alle dagtilbud og dagplejehjem.

Dit barn har ret til at blive stående på venteliste til et dagtilbud, selvom det har plads et andet sted.

Du kan tilkendegive et ønske én gang til et dagtilbud for 0 til 2-årige og én gang til et dagtilbud for 3 til 5-årige. Når du har accepteret den tilbudte plads, sletter vi øvrige ønsker medmindre du ønsker at fastholde plads på venteliste til et andet ønske.

 

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)