Vægttab

Luk alle
Åben alle

Sundhedscenter Struer tilbyder individuelle vægttabsforløb til voksne borgere i Struer Kommune der:

  • Har et BMI over 30 og samtidig har en kronisk diagnose som er livsstils- og overvægtsrelateret for eksempel diabetes, hjertekarsygdom m.m. Vi vurderer, om et vægttab kan være medvirkende til at forbedre prognosen og forebygge at det blive værre samt øge din livskvalitet.

For at få et vægttabsforløb, skal du være henvist fra egen læge eller fra sygehuset.

Du kan ikke deltage i et vægttabsforløb, hvis du har en ubehandlet eller ikke-velbehandlet psykisk sygdom, er misbruger af alkohol eller stoffer eller har en spiseforstyrrelse.

Ernæring er en vigtig del af det at blive ældre. Mange oplever blandt andet at appetitten mindskes, aktivitetsniveauet falder og at det kan være svært at holde vægten. Flere faktorer har indflydelse på helbredet og et uplanlagt vægttab og underernæring spiller en væsentlig rolle.

Struer Kommune har en klinisk diætist til at hjælpe med diætbehandling af ældre borgere. Det vil sige borgere, som er 65 år eller ældre, der har problemer med at holde vægten, vejer for lidt, gerne vil have flere kræfter og energi og/eller har andre problemer med ernæring. Du kan kontakte diætisten direkte eller henvendelsen kan ske gennem f.eks. plejepersonale eller egen læge. Vi tilpasser forløbet din situation og behov og det beror på en individuel vurdering.

Diætisten kan tilbyde følgende:

  • Startsamtale: En første samtale i forløbet som varer ca. én time. Her kortlægger vi dine nuværende kostvaner med henblik på vejledning og ændring
  • Opfølgning: Efter den første samtale er der mulighed for opfølgende samtaler. De varer ca. 30 minutter per gang

Struer Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Sex & Samfund, en landsdækkende forening, der har specialiseret sig i præventionsoplysning, seksualundervisning, forebyggelse af sexsygdomme og uønsket graviditet.

Som borger kan man gå ind på hjemmesiden og finde masser af oplysninger. Aftalen giver adgang til gratis rådgivning, information, og kommunen kan modtage materiale, kurser mv. i relation til seksuel sundhed.

Uge Sex Kampagnen - i uge 6- ok
Uge Sex er en tilbagevendende begivenhed, der årligt sætter fokus på familiekundskab og seksualundervisning. Målet er, at styrke børn og unges viden om kroppens funktioner og egne grænser. Med oplysning omkring seksuel sundhed, prævention og kønssygdomme sikrer man, at de ældre elever bliver i stand til at træffe kvalificerede valg om egen seksualitet og sikrer, at de ikke bliver uønsket gravide eller bliver smittet med en kønssygdom.

Kampagnen er rettet mod 0. - 10.klasserne samt ungdomsuddannelserne.

Der er forskellige undervisningsmaterialer:

  • 0.-3. klasse et undervisningsite som hedder www.kroppelop.dk
  • 4. - 6. klasse et undervisningssite som hedder www.migogminkrop.dk
  • 7. - 10. klasse en interaktiv hjemmeside - sexfordig med quizzer og mange andre aktiviteter.

Læs mere på sexlinjen.dk

Har du spørgsmål, så kontakt