Kystbeskyttelsen Sunddraget på Thyholm

Invitation til stiftende generalforsamling for Sunddraget Kystbeskyttelseslag

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 13.30 i Midtpunkt på Thyholm (Rughavevej 5, 7790 Thyholm) vil der blive afholdt stiftende generalforsamling for Sunddraget Kystbeskyttelseslag.

Dagsorden for generalforsamlingen

• Velkomst
• Status på projektet
• Vedligeholdelse
• Skiltning
• Tinglysning
• Økonomi
• Udlevering af bidragsfordeling
• Betaling, låneoprettelse m.m.
• Godkendelse af vedtægter
• Valg af fem medlemmer til bestyrelsen
• Valg af to suppleanter
• Eventuelt
• Afslutning

Information vedrørende corona
De nuværende forsamlingsrestriktioner giver mulighed for at vi må forsamles op til 100 personer den 12. juni. Alle ejere, ægtefæller eller med anden tilknytning til området er velkomne til at deltage. Struer Kommune opfordrer alle til at have et gyldigt coronapas samt overholde alle retningslinjer.

Der vil være tilmelding ift. forplejning. Tilmeld dig ved at skrive eller ringe til planlægger Mads Tanderup mbt@struer.dk eller telefon 96848427 senest 9. juni kl. 12.

Download vedtægterne for Sunddraget Kystbeskyttelseslag

 


 

Kystbeskyttelsen på Sunddraget, Thyholm

Mere om kystbeskyttelsen Sunddraget

Grundejerne på Sunddraget på Thyholm har fået hjælp af HedeDanmark til etablering af 9 stenhøfder samt anlæggelse af et ca. 1,3 km langt jorddige.

Diget blev anlagt gennem besværligt terræn, gennem skov og et område med blød bund. Diget er anlagt i samme kote på hele strækningen, men da eksisterende terræn varierede meget, er digehøjden anlagt mellem 1 og 3 meter. Diget er opført med en fed lerjord tilkørt fra lokale grusgrave og belagt med et muldlag samt sået til med græs.

For at fremrykke og bibeholde strandens bredde anlagde vi 9 stenhøfder. Høfderne blev etableret i op til 30 meters længde og placeret med 50 meter imellem sig. Materialerne til høfder er brudsten, der blev sejlet til Hanstholm Havn og kørt videre på lastbiler til Sunddraget. Højden på høfden er op til 2 meter og med en bundbredde på ca. 10 meter opbygget med en geotekstil i bunden, filtersten i kernen og dæksten.

Arbejdet er udført i et område med fugleyngel, hvilket der i perioder skulle tages hensyn til.

Projektets hovedmængder:

  • Levering af ca. 5.500 tons sten
  • Transporteret langs stranden
  • Indbygning af sten på underliggende fiberdug
  • Levering af ca. 6.000 m3 lerholdigt jord

Kilde: HedeDanmark