Den VILDESTE kommune med det VILDESTE lokalområde

Miljøministeriet har udskrevet en konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune, hvor formålet er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet. 

Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø, derfor opfordrer miljøminister Lea Wermelin, de danske kommuner til at tilslutte sig konkurrencen, hvilket 92 af landets 98 kommuner har gjort. Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022.

Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne ’Sammen om et VILDERE Danmark’, hvor målet er at få både kommuner og danskere generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Følg med i de forskellige kommuners tiltag her

Det VILDESTE lokalområde

– en konkurrence i konkurrencen

I Struer Kommune har vi valgt at lave en lokal konkurrence inden for den nationale konkurrence – vi kalder den ’Det vildeste lokalområde’.

Her opfordrer vi kommunens lokalområder til at søsætte forskellige VILDE projekter, som kan være med til at øge den biologiske mangfoldighed i netop deres område.

Konkurrencen 'Det VILDESTE lokalområde' løber fra 1. juni 2021 til 1. september 2022.

De forskellige projekter vurderes af et lokalt bedømmelsespanel.

 

Få inspiration til vilde ideer:


Struer Kommunes Naturstrategi ’Naturstrategi 2021 | Tæt på natur’

Miljøministeriets hjemmeside

 

Download skilte og logoer her