Bevæg Dig For Livet i Struer Kommune

I Struer Kommune har vi fokus på sundhed – vi ønsker at understøtte det gode, sunde og trygge liv i kommunen. Vi arbejder med sundhedsbegrebet ud fra den devise, at borgere skal have mest mulig indflydelse på eget liv, da det er med til at fremme trivslen. Fysisk- og mentalsundhed ser vi som to sider af samme sag, da de har en uomtvistelig indvirkning på hinanden. Derudover gør vi en stor indsats for at forebygge og arbejde med at fremme sundheden. Bevæg Dig For Livet spiller netop ind i denne sundhedsdagsorden.

Struer Kommunes overordnede målsætning er, at andelen af inaktive skal falde fra 21% til 18%, hvilket svarer til ca. 520 færre inaktive borgere i 2024. Derudover skal andelen, der dyrker idræt eller anden form for motion i fritiden, stige fra 46% til 51%, hvilket svarer til ca. 2.200 flere i 2024.

Et partnerskab med DGI og DIF giver Struer Kommune mulighed for at trække på et stærkt fagligt netværk og inspiration til at skabe nye eller gentænke aktiviteter, som understøtter kommunens vision. Bevæg Dig For Livet kan være med til at samle kommunens indsatser under én paraply og på den måde skabe en fælles retning. Derudover kan partnerskabet være med til at åbne dørene for et stærkere tværkommunalt samarbejde på flere niveauer samt forstærke de igangværende indsatser.

Bevæg Dig For Livet-puljen

For at understøtte Bevæg Dig For Livet-indsatsen er der afsat midler til en pulje målrettet arbejdet med Bevæg Dig For Livet. Der er fra Struer Kommune afsat 100.000 kr. årligt, dette beløb suppleres med 1-1 kr. af Bevæg Dig For Livet, hvorved det samlede puljebudget vil kunne ligge på op til 200.000 kr. årligt. 

Puljen skal bakke op omkring Struer Kommunes og Bevæg Dig For Livets fælles vision for projektet og er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive.

Tilskud tildeles som prioritet til initiativer, der henvender sig til Bevæg Dig For Livet-målgrupperne 'børn og unge', 'seniorer' samt 'borgere på kanten.
For hver af målgrupperne sættes der fokus på indsatsområderne 'sundhed og bevægelse', 'fællesskaber og netværk' samt 'foreningsudvikling'.

Hvem kan søge

Puljen er bredt tilgængelig og kan både søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører – dog ikke enkeltpersoners aktiviteter og projekter.

Projekter hvor flere aktører og fællesskaber samarbejder tilgodeses.

Kriterier 

Midlerne tænkes uddelt efter følgende kriterier:

 • At det skabes mulighed for eller afprøves nye aktiviteter med det formål at få flere borgere gjort aktive, sætte fokus på bevægelse og inkludere målgruppen i et fællesskab.
 • At der afprøves nye formater eller initiativer, der gør, at ansøgeren kan favne grupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
 • At der opstartes initiativer eller tiltag, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
 • At midlerne bruges til konkrete udgifter (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.) som hænger sammen med Bevæg Dig For Livet-initiativet/projektet.

Ansøg Bevæg Dig For Livet-puljen

Tiltag i kommunen

"Skal du ha’ lidt fitness med til frokosten?"

Sådan lød budskabet på Struer Kommunes intranet for medarbejdere i efteråret 2020. Dermed var opfordringen at bevæge sig mere under hjemmearbejdsdagene under og efter corona. Kampagnen var en del af Struer Kommunes indsats i Bevæg Dig For Livet.

Lær de gode øvelser at kende
Der sker noget, når vi bevæger os. Humøret stiger. Stressen falder. Vi får mere overskud. Både til os selv og dem omkring os (selv om det er lidt begrænset under disse coronatider). Her tæller store som små indsatser, så…

…har du kontorarbejde – så se med her og få fif af Carsten til at få sneget lidt mere motion ind i din hverdag.

…er du en af dem, der er mere på farten – så se med her og få friske fif af Torben til mere motion i hverdagen.

Husk – alt tæller.

Frokostfitness er en del af , som kommunen netop har indgået en partnerskabsaftale med.
 

Bliv en del af eventyret imens du udforsker det

Struer Bibliotek, Naturstyrelsen og Bevæg Dig For Livet gik i foråret sammen om at skabe to eventyr i Struer Kommune. Tag med på eventyr i naturen. Eventyrerne bliver levende undervejs, da du skal på skattejagt og løse forskellige sjove udfordringer undervejs.

Download appen ’Natureventyr’ - den er gratis.

 • I Lystanlægget i Struer by kan du opleve eventyret ’Da Johannes fandt sin muse’, som handler om drengen Johannes, der drømmer om at blive kunstner. Derfor skal han ud at finde sin muse - og han har brug for din hjælp undervejs.
  Ruten er handicap- og barnevognsvenlig.

 • I Skramsdale ved Kjærgaardsmølle vest for Struer kan du opleve eventyret om ’Det magiske horn og årstiderne’. Området i Skramsdale bærer tydeligt præg af istiden, som skabte de fem dale i området, og landskabet spiller en vigtig rolle i det eventyr. Du følger høvdingedatteren Måne på hendes farefulde færd for at genskabe balancen i naturen, efter en ildelugtende tyv har stjålet skovfolkets magiske horn, som styrer årstiderne.
  Dette eventyr foregår i kuperet terræn med stigninger og er derfor ikke handicap- og barnevognsvenlig.

Ruterne er mellem 1.7-2.2 km lange og har en varighed på 60-75 min.

Tag på eventyr i Struer i 1800-tallet

Struer Bibliotek har med støtte fra Bevæg Dig For Livet lavet en puzzlewalk, som tager dig med på eventyr i Struer i 1800-tallet, hvor du udforsker de lokale historier gennem spændende gåder

 • Puzzlewalk er en aktivitet for alle aldre – så tag din familie, venner og kæreste med på eventyr.
 • Eventyret varer cirka 2 timer – ca. 3 km.
 • Køb din ”familiebillet” her.
  Puzzlewalk-pakken afhentes på biblioteket – vis din kvittering ved afhentning.

Struer Firmaidræt, Struer Cykelklub, Struer Kommune & DGI Vestjylland er gået sammen om at skabe cykelfællesskaber i Struer Kommune. Cykelfællesskaberne er både for dig, som ikke er vant til at cykle, men også for dig, som måske har cyklet lidt for dig selv, men nu ønsker at deltage i foreningslivet, hvor du også får fællesskabsfølelsen og det sociale med.

Har du spørgsmål, så kontakt