Hjælpemidler

Der findes mange forskellige former for hjælpemidler, og der er forskellige kriterier for, hvornår du eller dit barn kan få bevilget et hjælpemiddel – se mere under de enkelte kategorier.

Sådan får du et hjælpemiddel

Inden vi tilbyder dig et hjælpemiddel, vil du i mange tilfælde blive tilbudt træning, så du kan blive helt eller delvis selvhjulpen og muligvis klare dig uden et hjælpemiddel.
Betingelserne for at vi tilbyder hjælpemidler efter Servicelovens § 112 er:

 • at du har et varigt handicap, dvs. at din funktionsevne er varigt nedsat
 • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dit handicap
 • at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i dagligdagen

Hvis du opfylder betingelserne, vil vores terapeuter/sagsbehandlere:

 • vurdere din funktionsnedsættelse og dit behov for hjælpemidler
 • Tilbyde udlån af bedst billigst egnet hjælpemiddel – du orienteres ligeledes om reglerne for frit valg af hjælpemidler.
 • tilbyde dig rådgivning om hjælpemidlet
 • tilbyde dig nødvendig instruktion i brugen af hjælpemidlet 

Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt.

Du skal altid søge kommunen og afvente bevilling før hjælpemidlet anskaffes.

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan fx være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Helbredstillæg for pensionister

Pensionister har mulighed for at søge kommunen om almindeligt eller udvidet helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling.

Det er din økonomi, som afgør, om du kan få tilskud.

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Har du behov for hjælpemidler til dit privatliv, eller som du skal bruge både i privatlivet og på arbejdspladsen, skal du søge hos kommunen. 

De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

Sektoransvar

Som grundregel er det den sektor, som har ansvaret for en ydelse, der også har ansvaret for at ydelsen er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Det kaldes sektoransvarlighedsprincippet.

Skal du bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet. Gerne i god tid inden skoleåret begynder, eller det er semesterstart.

Kontakt jobcentret, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Har du behov for kropsbårne hjælpemidler, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj
 • kompressionsstrømper
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

Ansøg om ortopædisk fodtøj

Har du behov for tilskud til ortopædisk fodtøj, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du kan søge tilskud, men der er en egenbetaling.

Egenbetaling for ortopædisk fodtøj
 • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 520 kr. (2021)
 • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 940 kr. (2021)
Lægelige grunde for hjælp til ortopædiske sko og ortopædiske fodindlæg
 1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
 2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
 3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
 6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan ikke søges hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn

Ansøg om briller, kontaktlinser og lignende

Lægelige grunde for hjælp til briller og kontaktlinser
 1. uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
 2. defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
 3. løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
 4. smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår
 5. stærkt skæmmende øjenlidelser
 6. sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
 7. sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier
 8. ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
 9. børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret
 10. afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret
 11. myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
 12. hængende øjenlåg (ptose)
 13. hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
 14. andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret

Disse lægelige grunde er en forudsætning for at søge om tilskud fra kommunen.

Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du søge hos kommunen, hvis du lever op til en af forudsætningerne.

De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel..

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Genansøgning af hjælpemiddel

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, skal repareres, ikke længere passer eller lignende. Hjælpen ydes efter behov og en konkret vurdering.

Ansøg om forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv.

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen.

Hjælpen kan ydes som lån.

 • din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud
 • tilskuddet er skattefrit

Du kan ansøge om forbrugsgoder hos kommunen, som afgør, om du kan få forbrugsgoder. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen. 

Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan det forbrugsgode, du søger om, kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Ansøg om nødvendige boligændringer

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

Du kan ansøge om nødvendige boligændringer hos kommunen, som afgør, om du kan få boligændringer. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan de boligændringer, du søger om, kan kompensere for din nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Fritvalgsordning

​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Handicapbil

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som leverandører massefremstiller og forhandler bredt til almindeligt brug i befolkningen. De er altså ikke fremstillet specielt for at afhjælpe dig, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder fx. el-køretøjer.

Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der normalt er i en bolig, så som:

 • almindelige stole og senge
 • støjreducerende høreværn
 • PC
 • tohjulede el-cykler med videre

Der kan kun ydes hjælp til et forbrugsgode, hvis prisen overstiger 500 kr. i indkøb. Hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt. 

Forbrugsgodet er din ejendom, så du skal selv stå for udgiften til reparation og udskiftning.
Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder, der er anskaffet, før du ansøger.

Link til §113  Retsinformation

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler er fremstillet med henblik på at afhjælpe en funktionsnedsættelse, og de er tilpasset dit personlige behov. Kaldes også for personlige hjælpemidler og er fx dropfodsskinne, protese, korset, skinner og bandager, kompressionshandsker/ærmer til lymfearm, sko og indlæg og parykker.

Søges der om kropsbårne hjælpemidler til diabetes, kompressionsstrømper, stomi, bleer, handsker, sondemad og pumpe kontakt da hjemmesygeplejen

Søges der om synshjælpemidler, informationsteknologiske hjælpemidler og hørehjælpemidler (ikke høreapparat) kontakt da Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. nr. 96284900.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du søge om det gennem Jobcentret.  

Handicapbil

Luk alle
Åben alle

Du kan ansøge om støtte til bil, efter servicelovens §114, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne der i væsentlig grad:

 • vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden brug af bil (kørsel til og fra arbejde). Du skal være i en fast stilling for at dette kriterium kan komme i betragtning
 • vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
  Uddannelsen skal sigte mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder
 • forringer din evne til at færdes, i tilfælde hvor du har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil

Din funktionsevne og/eller mobilitet skal være så nedsat, at du er forhindret i at benytte andre transportformer.

Bemærk:
For at være berettiget til støtte til bil, skal dit kørselsbehov være betydeligt, og ikke kunne løses på anden vis, med fx el-køretøj, Flextrafik eller Midttrafik. Det er således ikke alene din funktionsevne der ligger til grund for afgørelsen. 

Du kan ikke få lån til en bil, hvis:

 • dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort
 • din kørsel typisk er til læge, fysioterapi og indkøb
 • dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, fx Flextrafik, Midttrafik eller Sygesikringskørsel
 • dit kørselsbehov kan klares med et mindre transportmiddel, fx et el-køretøj
 • du har ophold i et botilbud efter serviceloven.

 

Vi kan/skal ikke tage hensyn til, hvis:

 • du tidligere har fået bevilliget støtte til bil
 • du ikke har økonomi til at købe ny bil 
 • du ikke har plads til fx dit el-køretøj i din bil
 • du har langt til nærmeste busstoppested

 

Link til pjece – skal kunne printes af borger ( denne eftersendes da der er rettelser til den)

Link til Horsens kommunes video om bil (Hvis Struer må bruge den og rettes til med struer logo)

Link til §114  Retsinformation

Støtte til handicapbil ved varigt handicap

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse
 • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx med individuel handicapkørsel.

Du kan læse mere om støtte til bil hos blandt andre Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Bil til forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

Hvad kan jeg få støtte til

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil op til 199.000 kr. (2021).

Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear eller andet. Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højest op til 27.491 kr. (2021)

Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Ansøg om støtte til handicapbil

Du kan ansøge kommunen om støtte til en handicapbil eller indretning af bilen. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Genbevilling af handicapbil

Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter otte år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere.

Boligændring

Som borger med varig funktionsnedsættelse kan du få behov for at ændre i din bolig, så den bliver mere egnet i hverdagen. 

Luk alle
Åben alle

Borgere eller forældre til børn med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for nødvendige boligændringer. Kommunen giver hjælp til boligændringer i dit hjem uanset boligtype. Det kan være alt fra små til store ændringer: 
  
        • Mindre ændringer. For eksempel ændring af dørbredder eller opsætning af trappelift 
        • Store ændringer af dit hjem. For eksempel til- og ombygninger af badeværelse. 

Vær opmærksom på, at hjælpen vedrører mur- og nagelfaste genstande, dvs. genstande, der "sidder fast" i vægge, mure, træværk osv. på den ene eller den anden måde. Boligændringer kaldes også boligindretning og bevilges efter § 116 i serviceloven. 

For at få kommunens hjælp til at ændre din bolig, skal du have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal ændringen gøre boligen bedre egnet for dig. 

Boligændringen skal være direkte forbundet med din nedsatte funktionsevne. Du kan ikke få støtte på baggrund af, at den nuværende indretning er uhensigtsmæssig. Hvis boligændringen har karakter af istandsættelse eller modernisering, yder kommunen heller ikke støtte. 

Link til §116 Retsinformation

Nødkald 

Et nødkaldsapparat er et apparat, der er tilsluttet telefonnettet eller en stikkontakt.   

Nødkaldet har både mikrofon og højttaler. Det gør, at borgeren ikke behøver at trykke på yderligere knapper end den bærbare alarmknap for at kunne føre en samtale med alarmmodtageren. Alarmknappen kan bæres enten i en halskæde eller i et armbånd.

Du skal ansøge om nødkald ved at kontakte Ældre- og Handicapservice. 

 • Hvis du har faldtendens, og ikke selv kan komme op igen
 • Hvis du ikke er i stand til at ringe fra en telefon/mobiltelefon
 • Kronisk lidelse der kræver akutbesøg – det kan f.eks. være en borger med en terminal erklæring eller svær lungelidelse
 • Man skal være i stand til at trykke på nødkaldet, på relevant vis

Du kan ikke få bevilget et nødkald hvis du for eksempel: 

 • Kan tilkalde hjælp via mobiltelefon
 • Har brug for en alarm for tryghedens skyld

Et nødkald bevilges som et udlånshjælpemiddel. 

Individuel handicapkørsel i Region Midtjylland

Individuel handicapkørsel, er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Kørselsordningen henvender sig til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler eller kørestol, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Desuden henvender ordningen sig til synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller derunder, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede.

Kommunen foretager en konkret individuel vurdering af, om ansøger er berettiget til kørselsordningen.

Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål, besøg, indkøb, kulturelle aktiviteter og visse former for behandling (fx fysioterapi og tandlæge).

Kørselsordningen kan også anvendes til læge/speciallæge samt behandling/genoptræning.

Vi gør dog opmærksom på, at der for pensionister og førtidspensionister findes en anden kørselsordning i kommunen til dette formål, som er uden egenbetaling.

Kontakt borgerservice for nærmere information eller find informationer vedrørende dette på Struer kommunes hjemmeside.

Der er brugerbetaling ved handicapkørsel: 3 kr. pr. km. (dog min. 30 kr. pr. tur).

Kørslen er fra gadedør til gadedør.

Bevillingen indeholder 104 kørsler årligt.

Ansøg om individuel handicapkørsel

Udlånshjælpemidler

Børn og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan få hjælp af Struer Kommune til hjælpemidler.

Udlånshjælpemidler kan være f.eks. kørestol, rollator, toiletforhøjer, badebænk og sansestimulerende hjælpemidler.

Kommunen giver støtte til at udskifte batterier til el-kørestole, udskifte batterier, som ikke kan købes i almindelig handel eller som ikke kan eller bør udskiftes af dig selv. 

Du skal selv betale for eksempelvis nye dæk, slanger, stramning af skruer og så videre – altså almindelig vedligehold. 

Kommunen giver støtte til at udskifte dæk og slanger på kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Du skal i den forbindelse fremvise kvittering for første udskiftning.

Når du låner et hjælpemiddel af Struer Kommune er du selv forpligtet til at varetage daglig drift og vedligehold

Aflevering af hjælpemidler

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlerne, skal du aflevere dem tilbage. 

Du skal kontakte Ældre og handicapservice for at lave aftale om, hvordan hjælpemidlerne kan blive afhentet. 

Kommunen har registreret, hvilke hjælpemidler du har lånt, og du hæfter derfor for udlånet indtil hjælpemidlerne er returneret. 

Særligt for syns -og hørehjælpemidler:

Disse skal afleveres på Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. nr. 96 28 49 00 eller på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5 A, 7600 Struer tirsdage i ulige uger mellem kl. 14-15.

Har du spørgsmål, så kontakt

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00