Struer KommuneStruer - Lydens By
Valgplakater

Valgplakater må tidligst hænges op fra kl. 12 den 4. maj 2019, og skal være taget ned senest 3. juni2019 til midnat.

Alle valgplakater skal forsynes med navn og e-mailadresse på den person, der er ansvarlig for ophængningen, så vejmyndigheden hurtigere og lettere kan kommunikere med den ansvarlige.

Hvor må valgplakater ophænges?

Der må kun klæbes plakater og lignende op på plakatsøjlen ved Struer Energi Park, Park Allé og på plakatsøjlerne i gågaden ud for Rådhuset. Al anden form for plakatophængning skal ske ved opklæbning på en plade, så plakaterne kan blive fjernet umiddelbart efter valget.

Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må kun ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Valgplakater må ikke hænge:

  • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
  • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
  • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed
  • på kommunal grund.

Vejdirektoratet har lavet følgende vejledninger til ophængning af valgplakater:

Illustration af reglerne

Vejledning om opsætning:

 

Yderligere oplysninger om valgplakater:
Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Hanna Mikkelsen, 96 84 84 32, ham@struer.dk

KV17
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00