Sådan brevstemmer du

Hvor og hvordan brevstemmer du?

Hvis du ikke kan møde op på dit lokale valgsted på valgdagen, har du som stemmeberettiget mulighed for at afgive brevstemme. Du kan brevstemme fra d. 29. april til og med d. 6. juni på Struer Bibliotek.

For at brevstemme skal du vise gyldig legitimation. Herefter kan du afgive din stemme på en stemmeseddel, som du lægger i den udleverede kuvert, der så gemmes til valgdagen.

Det er muligt at ændre sin brevstemme inden valgdagen. Her skal man blot indsende en ny brevstemme, da det er den senest indleverede stemme, som er gældende.

Har man brevstemt, kan man ikke også stemme på valgdagen.

Fra den 29. april 2024 har du mulighed for at brevstemme til Europaparlamentsvalget.

Du kan afgive brevstemme på Struer Bibliotek, Smedegade 7:

 • I hele biblioteket normale åbningstid:  mandag – fredag kl. 10.00 – 17.00 og lørdag kl. 10.00 – 13.00.
 • Torsdag den 6. juni er der særlige åbningstider for brevstemmer: kl. 09.00 – 17.00

Du kan stemme i hele åbningstiden, bare mød op. Husk at have legitimation med.

Der er særlige regler for at brevstemme, hvis du er indlagt på sygehus, er på plejeinstitution m.v., opholder dig uden for Danmark, arbejder på søen eller er passager på et skib på udenrigsfart. Ring til Borgerservice på telefon 9684 8493, hvis du vil vide mere - eller send en mail til borgerservice@struer.dk.

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit eget hjem. Hvis du ønsker at stemme fra eget hjem, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema, som du kan bestille hos Borgerservice via e-mail borgerservice@struer.dk eller på telefonnummer 9684 8493. 

Hvis du modtager personlig eller praktisk hjælp fra kommunen, privathjælpen eller Kær (Pleje og Omsorg), kan du bede din hjemmehjælper om et ansøgningsskema. 

Du skal sende eller aflevere det udfyldte skema til Borgerservice senest kl. 18.00 den 28. maj 2024 via e-mail eller ved fysisk indlevering. Der er åbent for betjening i Borgerservice, Smedegade 7, indtil kl. 18.00 den 28. maj 2024.

På brevafstemningsstedet er der:

 • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
 • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen
 • En ikke håndholdt lup
 • Et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet
 • Et CCTV (forstørrelsesapparat)

På alle afstemningssteder er der:

 • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen
 • En ikke håndholdt lup
 • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve

I Struer Energi Park er der udover de tre ovenstående punkter:

 • Et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet
 • Et CCTV (forstørrelsesapparat)
Kontakt

Borgerservice

T: 96 84 84 93

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

 Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)