Børne- og uddannelsesudvalget
Kultur- og fritidsudvalget

Broholmvej 5, Resen
7600 Struer
Tlf. 51 16 72 02
claushh@struer.dk

Civilt erhverv: Forstander

Født 1963