Struer KommuneStruer - Lydens By
Visitationsudvalg

Det tværsektorielle Visitationsudvalg på voksenområdet

Visitationsudvalget er nedsat på tværs af fagområder og på tværs af sektorer og politiske udvalg.

Udvalget har som hovedformål at visitere til voksenområdet og sikre, at der sker en visitering til relevant afdeling og til relevant foranstaltning.

Måden dette skal ske på er under hensyntagen til en for sagen så hensigtsmæssig måde som muligt, således at borgerne oplever mest mulig kontinuitet, kvalitet og helhed i sagsbehandlingen.

Visitationsudvalget har endvidere til opgave at drøfte og behandle foranstaltningsmuligheder og påpege alternativer i konkrete komplekse og vanskeligt løsbare voksensager.

Visitationsudvalget har kompetence til at bevilge til foranstaltninger på voksenområdet, forudsat der er økonomisk råderum på budgettet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal sagen forelægges relevant politiske udvalg.

Medlemmer

  • Lene Hornstrup, Formand, Handicap-, social- og psykiatrichef, Voksenområdet
  • Susanne Strunk, Socialfaglig konsulent, Voksenområdet 
  • Hanne Sckerl, Økonomikonsulent, Økonomiafdelingen

Ad hoc deltagere

  • Lotte Junker Pedersen, Direktør
  • Anette Jul Mortensen, Jobcenterchef
  • Relevante sagsbehandlere, socialkonsulenter og fagpersoner

Visitationsudvalget følger retningslinierne i:

Visitationshåndbog

Bilag

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00