Struer KommuneStruer - Lydens By
Kunstudvalget

Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i kommunens bygninger, åbne byrum og parkanlæg til glæde for kommunens borgere i alle aldre.

Dette i overensstemmelse med kommunens kulturpolitiske vision om, at kulturen skal skabe sammenhængskraft, udvikling og identitet i lokalsamfundet Struer Kommune.

Medlemmer

Kunstudvalget består af tre medlemmer udpeget af Struer Byråd.

Susanne Olufsen
Anni Svinth
Helene Bylov

Kunstudvalget refererer politisk til kultur- og fritidsudvalget.

Infocenter Struer - Biblioteket yder sekretariatsbistand til Kunstudvalgets ordinære møder, varetager den økonomiske administration samt foretager registrering af skulpturer og billedkunst.

Indkøb og placering

Opgaverne er blandt andet indkøb og placering af kunst. Anskaffelse af ny kunst finansieres af Kunstudvalget indenfor en årlig budgetramme som fastsættes i forbindelse med kommunens budgetvedtagelse.

Kunstudvalget kan søge eksterne midler gennem fonde og lignende, i det omfang det ikke giver kommunale forpligtigelser. Ved kommunale forpligtigelser skal aftalen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Kunstudvalget - Retningslinier

Kunstudvalget - Retningslinier for indkøb

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00