Struer KommuneStruer - Lydens By
Hegnsyn

Hvis du bor i Struer Kommune og har spørgsmål om hække og hegn i nærheden af skel, henvises til hegnssynssekretær Lise Lundsager.

Du kan få information om hegnslovens regler, men ikke konkret vurdering af en sag.

I første omgang bør naboer selv prøve at lave aftale eller indgå forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man anmode om et hegnsyn. I  Struer kommune gøres det ved at kontakte Sekretæren, som så vil fremsende blanket til anmodning om hegnsyn.

 

Hegnsynet består af 3 medlemmer, som er udpeget af Struer Kommunalbestyrelse. 

Det er et privatretligt tvistnævn, som arbejder uafhængigt af kommunen. Det betyder også, at kommunen ikke har nogen beføjelser overfor Hegnsynet og derfor ikke kan blande sig i dettes sager. Kommunens administration kan dog yde sekretariatshjælp  til Hegnsynet, hvilket er tilfældet i Struer Kommune. Endvidere betyder uafhængigheden af kommunen, at Hegnsynet ikke hører under forvaltningslovens bestemmelser, men udelukkende er styret af bestemmelserne i retsplejeloven.

Hegnsynet kan derfor sammenlignes/sidestilles med et domsnævn og deres afgørelser med en dom.

Struer Kommunes hegnsyn består af:

Formand Torben M. Klint

Medlem Kaj Munkholm
 
Medlem Per Jakobsen

Yderligere information om hegnsloven kan hentes på hjemmesiden www.hegnsloven.dk

Sekretær for hegnsynet

Lise Lundsager
Telefon: 9684 8437


Teknisk Drift og Anlæg
Østergade 11
7600 Struer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00