Struer KommuneStruer - Lydens By
Børn og Unge-udvalg

Anbringelse af børn og unge

I Servicelovens §§ 58 og 59 hedder det, at når der er åbenbart risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan Børn- og Unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes udenfor hjemmet, uden samtykke hertil.

En måde ”at lide skade på” kan være hvis der er tale om utilstrækkelig omsorg for barnet og/eller hvis barnet udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb.
Det kan også være i tilfælde af at der i hjemmet er misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder. Det kan være på grund af barnet/den unges adfærd eller tilpasningsproblemer.

Alle tilbud skal prøves først

Forinden en beslutning træffes i Børn- og Ungeudvalget, skal der foreligge redegørelser der beskriver hvilke foranstaltninger der har været tilbudt børn og forældre, samt en redegørelse for hvorfor de forskellige tilbud ikke har hjulpet.

Tilbuddene kan være familiebehandling, terapiforløb, samtaleforløb hos psykolog, legeterapi diverse psykologiske og psykiatriske udredninger, barnepigeordninger/aflastningsordninger der kan bringe overskud ind i familien m.m.

Der foreligger også mulighed for at udvalget kan træffe afgørelse om, at pålægge familier at medvirke til behandling, lægelige undersøgelser o.l.

Først når alt er afprøvet og intet har hjulpet træffer Børn- og Ungeudvalget sin beslutning.

Formålet med beslutningen er at sikre barnet eller den unges trivsel, tarv og velfærd.

Udvalget består af 5 personer: 2 politikere fra byrådet, 1 byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologiske sagkyndige medlemmer udpeget af Statsforvaltningen.

Medlemmer:

Hanne Dorthe Jacobsen (F)
suppl: Lars Møller Pedersen (A)
Steen Jakobsen, formand (V)
suppl: Claus H. Hansen (V)

Dommer Torben Riise

Pædagogisk-psykologisk sagkyndige:
Kirsten Bach
Suppl: Mette Bergmann Schjødt
Lene Marianne Andersen
Suppl: Lars Kirkeby

Når en beslutning er truffet er den gældende for 1 år hvorefter der skal foreligge en ny vurdering, undersøgelse og afgørelse. Dog er der i særlige tilfælde mulighed for at fastsætte en længere periode end 1 år.
En beslutning kan ankes til Ankestyrelsen.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00