LAG (Lokal Aktionsgruppe)

LAG Struer-Holstebro

LAG er en forkortelse for en lokal aktionsgruppe - et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere.

LAG´en skaber udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele penge til projekter.

LAG Struer-Holstebro dækker de to kommuner Struer og Holstebro. Den lokale udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Den lokale aktionsgruppe afholdt den 21. april 2022 en generalforsamling, hvor der blandt andet var valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Den nye lokale aktionsgruppe er valgt for programperioden 2023-2027 og konstitueres på en stiftende generalforsamling i juni 2022.

Bestyrelsen består af:

 • Formand - Kim Bak Kristensen
 • Næstformand - Helle Lyng
 • Bestyrelsesmedlem Struer - Calle Schmidt
 • Bestyrelsesmedlem Struer - Victor Munk Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Struer - Christian Eilskov Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Holstebro - Tina Væggemose
 • Bestyrelsesmedlem Holstebro - Mette Dahl Vestergaard
 • Bestyrelsesmedlem Holstebro - Rita Sønderby

 • Udpeget af Struer Byråd - Tim Pindstofte
 • Udpeget af Holstebro Byråd - Bibi Mundbjerg
 • Udpeget af Region Midt/Vækstforum - Rasmus Beltofte

 • Suppleant Struer - Esther Jakobsen
 • Suppleant Holstebro - Jens Rasmussen

Alex Würtz er LAG-koordinator for LAG Struer-Holstebro og har følgende kontaktinfo:
E-mail: info@lag-struer-holstebro.dk
Tlf.: 3054 3533

Hjemmeside: www.lag-struer-holstebro.dk

Hovedkontor:
BusinessPark Struer
Fælledvej 17
7600 Struer

Holstebro kontor:
Nupark 51
7500 Holstebro

Har du spørgsmål, så kontakt