Kunstudvalget

Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i kommunens bygninger, åbne byrum og parkanlæg til glæde for kommunens borgere i alle aldre.

Dette i overensstemmelse med kommunens kulturpolitiske vision om, at kulturen skal skabe sammenhængskraft, udvikling og identitet i lokalsamfundet Struer Kommune.

Medlemmer
Kunstudvalget består af tre medlemmer udpeget af Struer Byråd.

  • Susanne Olufsen
  • Anni Svinth
  • Helene Bylov

Kunstudvalget refererer politisk til kultur- og fritidsudvalget.

Infocenter Struer - Biblioteket yder sekretariatsbistand til Kunstudvalgets ordinære møder, varetager den økonomiske administration samt foretager registrering af skulpturer og billedkunst.

Indkøb og placering
Opgaverne er blandt andet indkøb og placering af kunst. Anskaffelse af ny kunst finansieres af Kunstudvalget indenfor en årlig budgetramme som fastsættes i forbindelse med kommunens budgetvedtagelse.

Kunstudvalget kan søge eksterne midler gennem fonde og lignende, i det omfang det ikke giver kommunale forpligtigelser. Ved kommunale forpligtigelser skal aftalen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Vedtægter

Retningslinier for indkøb

Har du spørgsmål, så kontakt