Kunstrådet

Struer Kommune har oprettet et Kunstråd for at sikre et målrettet og ambitiøst fokus på lydkunst. Rådet skal således være med til at sikre sammenhæng og kvalitet i kommunens arbejde med kunst.

Med afsæt i kommunens lydkunststrategi ’Kunst med effekt’ skal Kunstrådet være med til at understøtte og bidrage til kunstværker, der geografisk kan binde vores kommune sammen, skabe identitet, invitere til ophold i vores natur- og byarealer, samt skabe sammenhæng mellem kunstmiljøet i kommunen og den omgivende verden.

 • Rådet opgaver omfatter blandt andet
  At sikre en effektiv implementering af lydkunststrategien samt igangsætte projekter inden for strategiens virkeområde.
 • At følge igangværende offentlige kunstprojekter i Struer Kommune og sikre kvaliteten heri.
 • At sikre kvalitet i formidlingen af Struers offentlige kunst.
 • At fungere som kunstnerisk rådgiver for Struer Kommune og andre bygherrer.

Formand:

Thomas Wolsing - udøvende billedfaglig kunstner

Øvrige medlemmer

 • Elsebeth Jørgensen - udøvende billedfaglig kunstner
 • Niels Bjerg - udøvende musikfaglige kunstner
 • Matilde Best - kunstnerisk leder af Regelbau 411
 • Jacob Eriksen - Kunstnerisk leder af Sound Art Lab
 • Kristian Hedegaard - repr. fra en kulturinstitution i Struer Kommune
 • Anni Svinth - repr. fra Kunstudvalg
 • Flemming T. Sørensen - formand for Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Kultur, Fritid og Lokalområder.

I bedømmelsen af ansøgninger lægger kunstrådet vægt på, at:

 1. Ansøger har indsendt en fyldestgørende projektbeskrivelse og formål, der udstråler kvalitet og realisme samt bidrager til at virkeliggøre kommunens strategi for lydkunst – 'Kunst med effekt'.
 2. Projekterne/værkerne kan forstærke og forbinde mennesker, teknologi og natur og herved give en ny forståelse af, hvad det vil sige at være Lydens By.
 3. Projektet er stedsspecifikt, og der er foreslået en konkret placering.
 4. Projektets totale økonomi fra udvikling til realisering er prissat, omfattende en strategi for formidling og vedligeholdelse af værkerne.
 5. Projekter af lokale kunstnere og kunstneriske erhvervsdrivende vægtes højt af Struer Kommunes Kunstråd, men alle kunstnere og kunstneriske erhvervsdrivende opfordres til at søge

Ansøg

Har du spørgsmål, så kontakt