Grønt Råd

Struer Kommune har et Grønt Råd, der er sammensat af politikere og repræsentanter for forskellige interesseorganisationer i det åbne land.

 • Med øje for dialog, samskabelse og samarbejde skal Grønt Råd fungere som rådgiver og inspirator i forhold til aktuelle/kommende arbejdsopgaver og projekter inden for natur-, plan- og miljøforhold i kommunen.
 • Grønt Råd bidrager med faglig sparring og interesse-inputs i generelle og principielle emner inden for natur-, plan- og miljøforhold; eks. udtalelser til strategier og forvaltningspraksis.

De typiske arbejdsopgaver vil være med emner, der knytter sig til projekter, planer, opgaver og forvaltning inden for:

 • Tør og våd natur
 • Plan
 • Miljø
 • Klima

Formålet med Grønt Råd er at kombinere flere ressourcer og kompetencer og derved skabe merværdi i løsningen af projekter og opgaver inden for Plan- og Miljøområdet i Struer Kommune.

Kommissorium for Grønt Råd

Medlemmer

 • Marianne Bredal (Formand TMU) - Formand for Grønt Råd
 • John Christoffersen (Næstformand TMU) - Næstformand for Grønt Råd
 • Frands Jensen - Danmarks Jægerforbund
 • Lars Pultz Knudsen - Struer Jægerråd
 • Helle Lyng - Danmarks Naturfredningsforening
 • Henrik Holm - Danmarks Naturfredningsforening
 • Sven Åge Knudsen - Dansk Ornitologisk Forening
 • Anni Juhl Jørgensen - Friluftsrådet
 • Poul Nygaard - Lemvigegnens Landboforening
 • Lene Gadegaard - LemvigEgnens landboforening
 • Helle Kalkrup - LemvigEgnens landboforening
 • Helle Brorum - SAGRO
 • Leif Gravesen - Landbo Thy
 • Robert Lynge Andersen - Holstebro-Struer landboforening
 • Kim Jørgensen - Landbo Thy
 • Henning Lehmann Pedersen - Limfjordssammenslutningen / Struer Kystfiskerforening
 • Søren Christrup - Limfjordssammenslutningen / Struer Kystfiskerforening
 • Poul Ravnsbæk - Naturstyrelsen
 • Henning Givskov - Naturvejlederforeningen
 • Dennis Borbjerggaard - Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Struer Kommune

 • Jakob Bisgaard - Direktør for Den Teknisk Organisation
 • John Patuel Hansen - Centerchef Plan og Miljø
 • Carsten Dietz - Sekretær i Grønt Råd

Har du spørgsmål, så kontakt