Struer Kunstråd

Kunstrådets skal bidrage til, at borgerne i Struer har verdens bedste og mest inspirerende hverdag i en by præget af kunstneriske aktiviteter af høj kvalitet, mangfoldighed og aktualitet i det offentlige rum.

Struer Kommune har oprettet et Kunstråd for at sikre et målrettet og ambitiøst fokus på lydkunst. Rådet skal således være med til at sikre sammenhæng og kvalitet i kommunens arbejde med kunst.

Med afsæt i kommunens lydkunststrategi ’Kunst med effekt’ skal Kunstrådet være med til at understøtte og bidrage til kunstværker, der geografisk kan binde vores kommune sammen, skabe identitet, invitere til ophold i vores natur- og byarealer, samt skabe sammenhæng mellem kunstmiljøet i kommunen og den omgivende verden.

  • Rådet opgaver omfatter blandt andet
    At sikre en effektiv implementering af lydkunststrategien samt igangsætte projekter inden for strategiens virkeområde.
  • At følge igangværende offentlige kunstprojekter i Struer Kommune og sikre kvaliteten heri.
  • At sikre kvalitet i formidlingen af Struers offentlige kunst.
  • At fungere som kunstnerisk rådgiver for Struer Kommune og andre bygherrer.

Kunstrådets mikropulje understøtter mindre projekter og eksperimenter med lydkunst i Struer Kommune.
Puljens størrelse er på 25.000 kr. årligt.

Ansøgninger behandles løbende på kunstrådets ordinære møder. Se mødedatoer under kalender.

Senest opdateret 19-04-2024
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)