LAG og FLAG

LAG er en forkortelse for 'Lokal Aktionsgruppe' og FLAG 'Fiskeri Lokal Aktionsgruppe'. De lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

LAG Struer-Holstebro

LAG'er skaber udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele penge til projekter. Midlerne stammer fra EU's landdistriktsprogram.
Programperioden løber fra 2023-2027, og der er årligt afsat 93 mio. kr. til LAG-ordningen.

LAG Struer-Holstebro dækker de to kommuner Struer og Holstebro.
LAG Struer-Holstebro har udarbejdet en udviklingsstrategi, som danner grundlag for, hvilke projekter der kan opnå støtte.

Bestyrelsen

 • Formand - Kim Bak Kristensen (Holstebro)
 • Næstformand - Calle Schmidt (Struer)

 • Bestyrelsesmedlem Struer - Christian Eilskov Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Struer - Esther Jakobsen
 • Bestyrelsesmedlem Struer - Victor Munk Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Holstebro - Mette Dahl Vestergaard
 • Bestyrelsesmedlem Holstebro - Rita Sønderby
 • Bestyrelsesmedlem Holstebro - Tina Væggemose
 • Udpeget af Struer Byråd - Karsten Hjorth Larsen
 • Udpeget af Holstebro Byråd - Bibi Mundbjerg
 • Udpeget af Region Midt/Vækstforum - Rasmus Beltofte

 • Suppleant Struer - Lotte Pedersen 
 • Suppleant Holstebro - Jens Rasmussen

LAG koordinator

Alex Würtz er LAG-koordinator for LAG Struer-Holstebro
T: 30 54 35 33
E: info@lag-struer-holstebro.dk 

www.lag-struer-holstebro.dk

FLAG Vestjylland

FLAG er en lokal aktionsgruppe udpeget i fiskeriområder og hører under EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
Programperioden er fra 2023-2027.

Struer Kommune er fra 2023 blevet en del af FLAG Vestjylland sammen med Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Lemvig kommuner.
FLAG Vestjylland har udarbejdet en udviklingsstrategi, som skal være med til at sætte retningen for tildelingen af midler i perioden.

Bestyrelsen

 • Formand - Steen Davidsen (Hvide Sande)
 • Næstformand - Jørgen Nørby (Lemvig)

 • Bestyrelsesmedlem Struer - Victor Nielsen 
 • Bestyrelsesmedlem Struer - Calle Schmidt
 • Bestyrelsesmedlem Lemvig - Heidi Ebey Grønkjær
 • Bestyrelsesmedlem Ringkøbing-Skjern - Henrik Pagaard
 • Bestyrelsesmedlem Ringkøbing-Skjern - Thomas Rahbek Sloth
 • Bestyrelsesmedlem Esbjerg - Ole Jacobsen
 • Bestyrelsesmedlem Esbjerg - Gert Barslund
 • Udpeget af Region Syddanmark - Preben Friis-Hauge, Tistrup
 • Udpeget af Region Midtjylland - Morten Flæng, Holstebro 
 • Suppleant Struer - Esther Jakobsen
 • Suppleant Lemvig - Ove Damgaard
 • Suppleant Ringkøbing-Skjern - Torben Johnsen Høj
 • Suppleant Esbjerg - Jesper Holstener Larsen

FLAG koordinator

Flemming Jensen er FLAG-koordinator for FLAG Vestjylland
T: 30 53 83 80
E: fleming@vestvinden.dk

www.flagvest.dk 

Senest opdateret 19-04-2024
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)