Lokale udviklingspuljer

Lokalområderne er i høj grad med til at sætte rammerne om det gode liv med attraktive omgivelser tæt på naturen, ildsjæle, initiativrighed, sammenhold og fællesskaber. Struer Kommune ønsker at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne for at være med til at understøtte dette.

De lokale udviklingspuljer skal således støtte lokale initiativer, der er med til at skabe langsigtet udvikling og gør det mere attraktivt at bo og bosætte sig, og som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune. Ved større projekter bør der derfor være fokus på at synliggøre og markedsføre kommunen lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

De fire lokale udviklingspuljer

 • Udviklingspulje Langhøj
 • Udviklingspulje Hjerm
 • Udviklingspulje Thyholm
 • Udviklingspulje Humlum/Resen

Udmøntning af udviklingspuljerne sker ved at disse indarbejdes i det næstkommende budget (budgetår samt 3 overslagsår) således, at:

 • Der kan ansøges i perioden januar til og med maj et givet år, hvorefter et eventuelt tilsagn kan gives til det
  kommende år.
 • Ansøgninger, som prioriteres, indgår i investeringsoversigten i det næste budget, og skal endelig frigives af byrådet inden igangsættelse.

Både foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper samt øvrige aktører, har mulighed for at søge de lokale udviklingspuljer. Dog skal ansøger være repræsentativ for lokalområdet. Kommercielle aktører kan som udgangspunkt ikke ansøge puljen.

Puljerne skal være med til:

 • At understøtte lokalområdernes strategiske arbejde, samt realisere projekter, beskrevet i de lokale
  udviklingsplaner (LUP).
 • At fremme og styrke fællesskaber i lokalområderne – herunder understøtte arbejdet med at fremme gode mødesteder.
 • At understøtte lokalområderne i forhold til de strategiske indsatsområder, beskrevet i LAG Struer-Holstebros udviklingsstrategi (2023-2027).
 • At understøtte initiativer, som kommer en bred kreds af borgere til gavn.
 • At understøtte projekter eller tiltag, som ikke vurderes at kunne realiseres uden kommunens engagement.

Derudover skal man være opmærksom på:

 • At puljen kan anvendes som medfinansiering til at skabe interesse hos fonde m.m. ved større projekter
  (beløbet skal stå proportionalt i forhold til dét, der ansøges om).
 • Der kan som udgangspunkt udelukkende søges til anlægsprojekter og ikke til arrangementer, eller til drift og vedligeholdelsesprojekter.
 • At der som udgangspunkt ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Struer Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende. Hvis projektet medfører driftsudgifter for Struer Kommune skal det fremgå tydeligt af ansøgningen.
Rikke Vilsgaard Jespersen
Udviklingskonsulent
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)