Lokale udviklingsplaner

En lokal udviklingsplan er et værktøj, som kan være med til at skabe et overblik over et lokalområdes fælles vision. Den indkapsler således områdets vision for, hvordan man ønsker, at lokalsamfundet skal udvikle sig – og hvordan man har tænkt sig at gøre det. 'Lokal' er centralt i denne sammenhæng, da det netop er de lokale borgers/lokalområdes plan. Formålet med en udviklingsplan er at gøre den lokale udvikling mere fokuseret og strategisk både internt, men også over for eksterne partnere. Det er borgernes egen plan, som redegør for ønsker og intentioner for udviklingen for netop deres lokalområde.

Lokale udviklingsplaner

En lokal udviklingsplan er et værktøj, som kan være med til at skabe et overblik over et lokalområdes fælles vision. Den indkapsler således områdets vision for, hvordan man ønsker, at lokalsamfundet skal udvikle sig – og hvordan man har tænkt sig at gøre det. 'Lokal' er centralt i denne sammenhæng, da det netop er de lokale borgers/lokalområdes plan. Formålet med en udviklingsplan er at gøre den lokale udvikling mere fokuseret og strategisk både internt, men også over for eksterne partnere. Det er borgernes egen plan, som redegør for ønsker og intentioner for udviklingen for netop deres lokalområde.

Der udarbejdes løbende lokale udviklingsplaner (LUP'er) for Struer Kommunes fem lokalområder. De publiceres, efterhånden som de er udfærdiget.
Planerne bygges op efter samme skabelon, således at det er muligt at sammenligne dem på tværs af lokalområderne.

Senest opdateret 19-04-2024