Handicaprådet

Handicaprådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Struer Kommune.

Rådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgeren og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap, samt beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller personalespørgsmål.

Desuden samarbejder rådet med Ældrerådet om sager, der har betydning for både ældre og handicappede.  Rådet skal selv komme med ideer og forslag om handicappedes forhold samt komme med synspunkter og stille spørgsmål til kommunen.

Medlemmer

Fra Danske Handicap Organisationer:

  • Grethe Hestbech  - Formand
  • Lykke Zobbe
  • Per Larsen Ravn
  • Mona Rask

Politiske medlemmer:

  • Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, Jacob Aarlit Gade
  • Teknik-, miljø- og klimaudvalget, Palle Lykke Ravn
  • Børne- og uddannelsesudvalget, Johannes Stougaard

Administrative medlemmer:

  • Handicap, social og psykiatri, chef Lene Hornstrup
  • Handicap, social og psykiatri, Morten Lynggaard
Senest opdateret 15-04-2024
Kontakt

Borgmester & Direktion

T: 96 84 81 15

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)