Frivilligheds­udvalget

Få information om Frivillighedsudvalget.

Frivillighedsudvalget består af i alt fem medlemmer, udpeget af foreningerne i Frivilligcenter Struer og social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune.

Udvalget har kontakten til de frivillige sociale organisationer og foreninger og drøfter de forskellige tiltag, der er på det sociale område.

Udvalget støtter frivillig indsats med et socialt sigte. Det kan være lokale foreningers arrangementer, væresteder, selvhjælpsgrupper, besøgstjeneste og mange andre aktiviteter, der udføres af ulønnet arbejdskraft. 

Frivillighedsudvalget kan give tilskud på max. kr. 20.000 pr. aktivitet, hvis der er enighed i udvalget. Se nærmere om retningslinjerne for tilskud i fold-ud-menuen herunder.

Din forening kan søge om tilskud via linket til ansøgningsskemaet længere nede på denne side.
Alternativt kan ansøgningen afleveres i Struer Kommune, Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

Ansøgninger skal være i hænde senest 14 dage før mødet. Du finder ansøgningsskemaet herunder.

Mødedatoer i 2024:

 • 13. marts
 • 19. juni
 • 3. september
 • 19. november

Struer Kommune har i henhold til servicelovens §18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. 

Lovteksten har følgende ordlyd:

§18. Kommunalbetyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt soialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.  

Det er væsentlig, at afgrænse det sociale område og hermed også hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte. Men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at målgrupperne er det den sociale sektor beskæftiger sig med:

 • sårbare ældre
 • sårbare børn, unge og familier
 • kvinder eller mænd i krise
 • handicappede
 • misbrugere eller tidligere misbrugere
 • hjemløse
 • sindslidende
 • sygdomsgrupper
 • flygtninge/indvandrere
 • ensomme
 • ofre for vold eller seksuelle overgreb
 • pårørende til ovennævnte grupper
 • andre   
Senest opdateret 01-04-2024
Kontakt

Struer Frivilligcenter

Kontakt

Sundhed & Omsorg

T: 96 84 83 60