Ældrerådet

Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd.

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Borgere der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbare ved valg til Ældrerådet.

Rådets formål er at fremme kontakten mellem de kommunale myndigheder og den ældre befolkning.

Rådet skal være et rådgivende og idégivende organ, som skal have mulighed for indflydelse på kommunens beslutninger indenfor ældreområdet. Rådet skal fungere som kontaktorgan mellem borgerne og kommunen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik.

Rådet er rådgivende i udformningen af værdighedspolitikken i kommunen og skal have mulighed for af udtale sig i alle sager, der vedrører de ældre i kommunen.

Senest opdateret 09-04-2024
Kontakt

Borgmester & Direktion

T: 96 84 81 15

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)