Brevstemme

Har du ikke mulighed for at møde op på dit lokale valgsted på valgdagen, har du, hvis du er stemmeberettiget, mulighed for at afgive brevstemme. Det er muligt at brevstemme fra d. 20. april til d. 28. maj på Struer Bibliotek.

Efter at have vist gyldig legitimation er det muligt at afgive stemme på en blanket, som så gemmes til valgdagen.

Det er muligt at ændre sin brevstemme inden valgdagen. Her skal man blot indsende en ny brevstemme, da det er den senest indleverede stemme som er gældende.

Har man brevstemt, kan man ikke også stemme på valgdagen.

Luk alle
Åben alle

Fra den 20. april 2022 har du mulighed for at brevstemme til Folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. 

Du kan afgive brevstemme på Struer Bibliotek (Smedegade 7) indenfor vores normale åbningstid, som er mandag – fredag kl. 10.00 – 17.00 og lørdag kl. 10.00 – 13.00.

Særlige åbningstider på Struer Bibliotek i forbindelse med Folkeafstemningen:

27. maj: kl. 10.00 - 17.00
28. maj: kl. 09.00 - 16.00

Der er særlige regler for at brevstemme hvis du er indlagt på sygehus, er på plejeinstitution m.v., opholder dig uden for Danmark, arbejder på søen eller er passager på et skib på udenrigsfart. Borgerservice kan fortælle dig mere om dette på følgende telefonnummer 9684 8493. Du kan også sende en e-mail til borgerservice@struer.dk. 

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem. Hvis du ønsker dette, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema som kan hentes eller bestilles hos Borgerservice via e-mail borgerservice@struer.dk eller på telefonnummer 9684 8493. 

Hvis du modtager personlig eller praktisk hjælp fra kommunen, privathjælpen eller Kær (Pleje og Omsorg), kan du bede din hjemmehjælper om et ansøgningsskema. 

Du skal sende eller aflevere det udfyldte skema til Borgerservice senest kl. 18.00 den 20. maj 2022 via e-mail eller ved fysisk indlevering. Der er åbent for betjening i Borgerservice, Smedegade 7, indtil kl. 18.00 den 20. maj 2022.

På brevafstemningsstedet er der:

 • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
 • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen
 • En ikke håndholdt lup
 • En overlægsplade til stemmesedlen
 • Et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet
 • Et CCTV (forstørrelsesapparat)

 

På alle afstemningssteder er der:

 • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen
 • En ikke håndholdt lup
 • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
 • En overlægsplade til stemmesedlen

 

I Struer Energi Park er der udover de fire ovenstående punkter:

 • Et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet
 • Et CCTV (forstørrelsesapparat)

Har du spørgsmål, så kontakt