Hvem kan stemme?

For at du kan stemme til en folkeafstemning, skal du have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at du skal:

  • være dansk statsborger,
  • være fyldt 18 år,
  • bo fast i Danmark,
  • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Har du spørgsmål, så kontakt