Struer KommuneStruer - Lydens By

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som til deler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til Ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Kravet i § 3, stk. 1 i lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets om at udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i en grundlovsceremoni, er i henhold til Lov nr. 966 af 26. juni 2020 § 4 suspenderet.

TILMELDING
Folketinget har den 19. december 2019 vedtaget loven om indfødsret. Struer Kommune holder grundlovsceremoni den 24. september 2020 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.
Tilmelding til sekretariatet_afdpost@struer.dk senest den 1. september 2020

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation og blanket
Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land ed de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.
Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring".

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00