Whistleblower-ordning

I Struer Kommune har vi en whistleblower-ordning for medarbejderne.

Med Whistleblower-ordningen kan alle medarbejdere ved Struer Kommune indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold. Medarbejderne tilgår ordningen via kommunens intranet.

Medarbejderne kan selvfølgelig tage bekymringer, mistanker og eventuel viden om ulovligheder og andre alvorlige forhold op med den nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Det kan de gøre uden risiko for ansættelsesretslige konsekvenser.

Hvis de er utrygge ved at gøre det, eller synes at sagen er behandlet forkert, kan de altså benytte whistleblower-ordningen. 

Whistleblower lovgivning

Ifølge whistleblowerlovens § 27 skal Struer Kommune årligt informere om antallet af indberetninger og behandlingen af disse. I 2023 er der modtaget 0 indberetninger.

Senest opdateret 25-04-2024