IT & Digitalisering

Se, hvordan vi behandler personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats.
Vi gemmer dine oplysninger i TopDesk. TopDesk er vores IT-sagsbehandlingsystem. I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger, end de der er nødvendige for at kunne behandle din sag.
Eksempel på sager kunne være: Autorisation og administration af brugere ift. it-systemer, herunder adgangsstyring.

  • Identitetssikring og verifikation af brugere ift. it-systemer
  • Suspendering, spærring og genaktivering af brugere ift. it-systemer
  • Informationerne om dig kommer fra det Center du er ansat.
  • Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Vi behandler dine personoplysninger jævnfør databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold. I så fald sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger og evt. også strafferetligt oplysninger om lovovertrædelser. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens §11 stk. 1.

Oplysningerne stammer fra dig selv, dine pårørende, din læge, sygehuset, kriminalforsorgen, og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag og du er bevilget en indsats. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Videregiver vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger registreres i systemet TopDesk og de fagsystemer/programmer/apps som der er anmodet om rettigheder til. Dine oplysninger videregives til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. (fx. Ankestyrelsen eller Socialtilsynet)

Når du har afgivet samtykke i forbindelse med indhentning af personlysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte din leder.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Kontakt

IT & Digitalisering