Handicap, Social og Psykiatri - Mestring og forebyggelse

Se, hvordan vi behandler personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats, når du har kontakt med Mestring og Forebyggelse. Formålet med indsamling af dine oplysninger er at få viden til at kunne vurdere din henvendelse og sikre kvalificeret rådgivning/læring/undervisning, vejledning eller coaching med sigte på relevant social indsats for, at støtte dig til at leve et aktivt og indholdsrigt liv.

  • Vi arbejder primært med udgangspunkt i Forvaltningsloven
  • Servicelovens afsnit fem (voksenområdet) og afsnit fire (børneområdet).

Struer Kommune kan i forbindelse med din kontakt til Mestring og Forebyggelse i Handicap, Social og Psykiatri opbevare følgende kategorier af oplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse- og kontaktoplysninger samt eventuelt kontaktoplysninger på netværk/værge.
  • Fortrolige personoplysninger som for eksempel CPR-nr, oplysninger om økonomiske og sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger herunder race eller etnisk oprindelse, genetiske data, seksuelle forhold, seksuel orientering, helbredsoplysninger.
  • Oplysninger vedrørende straffedomme eller lovovertrædelser

Vi er i løbende dialog med dig omkring omfanget af oplysninger, som er relevante at indsamle.

Indsamlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

For så vidt angår følsomme oplysninger, primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold. I så fald sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger og evt. også strafferetligt oplysninger om lovovertrædelser. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens §11 stk. 1.

Oplysningerne stammer fra dig selv, dine pårørende, din læge, sygehuset, kriminalforsorgen, og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag og du er bevilget en indsats. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Videregiver vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger registeres i systemer Nexus og SBSYS og vidergives til andre offentlige myndigheder, Private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Vi er i løbende dialog med dig omkring omfanget af oplysninger, som er relevante at indsamle

Når du har afgivet samtykke i forbindelse med indhentning af personlysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte din sagsbehandler.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

 

 

Kontakt

Handicap, Social & Psykiatri

T: 96 84 83 33

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)